Nadace Komerční banky a.s. – Jistota

Grantová výzva Otevřeného fondu zaměřeného na sociální hendikep  – Nadace Komerční banky a.s. – Jistota podpořila jeden z projektů Mezinárodního vězeňského společenství, z. s.

Tímto bychom rádi poděkovali za finanční podporu.