Jak darovat

Zaslat finanční dar můžete

Na bankovní účet

243511614 / 0300
variabilní symbol 77
variabilní symbol 77

prostřednictvím platební brány

Darujme.cz Darujme.cz Pro přímé dary

Darujme.cz
You can support us directly on USA account via this link:
click to donate

Průměrné náklady na jeden vánoční dárek jsou

400 - 600 Kč

Včetně balného a poštovného

Pro potřebu vystavení potvrzení o daru vyplňte registrační formulář